On Grid Soalr System - Beijing Multifit Electrical Technoloty Co., Ltd.

På Grid Soalr System

On-Grid Pv System

Solcellsanslutet kraftgenereringssystem på taket.Systemet är direkt inbyggt i riksnätet, utan batteri, avgift för anslutet nät ansökan betalas av köparen. Efter lyckad installation av nät anslutet, utöver hushållsutgiftsavdrag, kan subventioner erhållas som effektgrad.Dessutom, när elen inte kan förbrukas, kommer det statliga nätet att återköpa den till lokalt pris.

Applikationsscenarier

Solcellsenergisystem för bostäder
Kan appliceras i stor utsträckning på individens självbyggda platser med lutande tak, plattformar, carportar, etc.

Industriella och kommersiella områden, industriella och kommersiellasolceller kraftgenereringssystemkan användas vilt i stor skala av verkstadsfärgat ståltak,stort område av fyrkantiga plattformar och Gobiöknen, etc.


Lämna ditt meddelande