Solar panel system

På Grid Soalr System

On-Grid Pv System

Solcellsanslutet elsystem på taket. Systemet är direkt inbyggt i riksnätet, utan batteri, avgift för anslutet nät ansökan betalas av köparen. Efter lyckad installation av nät anslutet, utöver hushållens utgiftsavdrag, kan subventioner erhållas som effektgrad. Dessutom, när elen inte kan förbrukas, kommer det statliga nätet att återköpa den till lokalt pris.

Applikationsscenarier

Solcellsanläggning för bostäder
Kan appliceras i stor utsträckning på individens självbyggda platser med lutande tak, plattformar, carportar, etc.

Industri- och handelsområden, industri- och handelsområden solcellsenergisystem kan användas vilt på storskaliga verkstadsfärgade ståltak, stort område av fyrkantiga plattformar och Gobiöknen, etc.


Lämna ditt meddelande